Category: Prof. Dr. H. Mehmet Şahin

Termik Santraller ve Çevre

     Ülkeler enerji planlamalarını yaparlarken; dışa bağımlılığın en az seviyeye indirilmesi, yerel kaynakların değerlendirilmesi, yeni teknolojik gelişmelere açık olması, sürekli ve uzun süreli bir üretim potansiyeline sahip olması gibi kriterleri göz önüne almaları gerekmektedir. Kalkınmak ve gelişmek için enerji üretim alanlarının çeşitlendirilmesi ve elektrik enerjisi üretiminin ülkemizin emniyeti açısından güvenilir kaynaklardan üretilmesi esastır. Aynı zamanda ülkeler kendi enerji politikalarını düşünürken, başta yakın çevre ve sonra da küresel çevreyi dikkate almaları gerekmektedir. Bu yüzden enerji üretimi ve tüketiminde çevre en önemli bir faktör haline gelmiştir.

     Gelişmiş ülkeler bugünkü refah seviyelerini daha çok kömür yakarak elektrik üretimiyle sağlamışlardır. Halen gelişmiş ülkelerde elektrik üretiminde kömür kullanım oranları oldukça yüksektir. Başta ABD ve Almanya % 50 oranında, Hindistan % 70 ve Çin % 80 oranında çok miktarda kömür kullanarak çevreyi kirletmektedirler. Elektrik üretiminde ABD’deki % 50’lik kömür kullanım oranı Türkiye’deki kömür kullanımının 20 katı civarındadır.

Devamını oku →