Category: Prof. Dr. Taciser Onuk

5 Aralık “Türk Kadınlar Günü” Olarak Kutlanmalıdır

Prof.Dr Taciser Onuk

TUİK’ e göre genel nüfusumuzun yaklaşık yarısı kadındır. Tanrı yaratıcı gücünü kadınla paylaşarak ona özel bir statü kazandırmıştır. Kadın insanlık yapısının en önemli direği ve temelidir.

Cumhuriyetten önce kadının toplumsal yaşamda bir yeri ve değeri yoktur. Kadın anayasa ve kanunlar karşısında sorumlu bir yurttaş olarak görülmez, eğitim imkanlarının kısıtlılığı, tutucu ve yanlış inanışlar yüzünden, hayata aktif, erkeklerle eşit olarak katılması olanaksızdır. Özetle kadın, çok eskilerden beri haksızlığa uğramıştır. Osmanlı geç döneminde hızlanan yenilik hareketleri içinde Atatürk’ün önderliğinde kadın her alanda çok önemli görevler üstlenmiş ve bu görevleri başarı ile yerine getirerek Cumhuriyetin ilanında büyük etki ve katkılar sağlamıştır.

Kurtuluş savaşı yıllarında Türk kadınının erkeklerle mutlak bir dayanışma içerisinde, cephede ve cephe gerisinde büyük bir kararlılıkla bağımsızlık mücadelesine katıldıkları görülür. Kadınlar, sadece İstanbul değil, Anadolu’da da faaliyetlerini arttırmışlar, düşman işgaline karşı ulusal direniş ruhunu oluşturmada etkili olmuşlardır. Bunun en büyük göstergesi merkezi Sivas ta olmak üzere Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin kuruluşudur. Cemiyet Sivas Valisi Reşit Paşanın eşi Melek Reşit Hanım ve arkadaşları tarafından kurulmuş, kısa sürede Anadolu’nun birçok şehrinde şubesi açılmıştır. Kurtuluş savaşı boyunca büyük hizmetler gören bu cemiyet Atatürk’ün büyük takdirini kazanmıştır. Bunun dışında Hilal Kadınları Cemiyeti, Hilal-i Ahmer, Mali Sandıklar, Aydın Muavene-i Hayriye Cemiyeti ve yardım komiteleri bu dönemin diğer önemli kadın teşkilatlarıdır. Devamını oku →

Anadolu Türklerinin Batı Kültürüne Etki ve Katkıları El Sanatları

Prof.Dr. Taciser OnukAnadolu Türklerinin

Batı Kültürüne Etki ve Katkıları

El Sanatları

 

*Prof Dr. Taciser Onuk

** Doç. Dr. H.Feriha Akpınarlı

Kültür, Latince “cultura “ sözcüğünden alınma, tarım, ekin anlamında, felsefe ve bilimde bir toplumun düşünsel ve maddesel tüm uygarlık ürününü anlatmak için kullanılır. Kültür, insanın ekonomik ilişkilerini yaşama biçimini koşullandırır. Kültür, insanın doğaya egemen olma çabasını bilinçler ve bireysel davranışları biçimlendirir; bu yolla toplumsal uyumu ve dengeyi sağladığı gibi, toplumun tüm değerlerini evrenselleşme sürecinde koşturur. Kendine özgü yaşama ve çalışma biçimi, toplumun kültür kalıplarından olan kişiliğini yani bireysel kurumu yaratır. Bu bağlamda, bir ulusun bağlayıcı güçteki değerler bütününe ve bu değerlerin biçimlenişi demek olan yaşama ve çalışma kalıplarına tüm olarak kültür diyoruz.(Erker,1976).

Kültür ile uygarlık birbirinden ayrı düşünülemez. Bir toplumun kendine özgü olarak yaptığı yarattığı her ürün onun kültürünü yansımasıdır. Kültürün evrenselliği bilim, deney, gözlem, yaratıcılık, teknoloji yoluyla kazanılabilir. Çağdaşlaşmanın temeli kültürdür. Evrensel olan uygarlık kavramı ise; bir toplumun yükselebildiği kültür düzeyini anlatır. Atatürk onuncun yıl söylevinde; ”Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız” diyerek Türk kültürünü ulusal boyutlardan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı hedeflemiştir.

Devamını oku →

8 Mart Dünya Kadınlar Günü (5 Aralık Türk Kadınlar Günü)

Prof.Dr. Taciser Onuk-18 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hangi olaya dayandığı konusunda değişik görüşler vardır.  Kimine göre 1857 yılında New York’ta gelişen olaylara, kimine göre ise 1908 yılında yine New York’taki benzer olaylaradayanır.  Yıllarda farklılık olsa da olaylar aynıdır.  8 saatlik işgünü, eşit işe eşit ücret ve kadınlara siyasal haklar için grev ve protestolar sırasında bazı olaylar ve yangınlar sonunda 100’ü aşkın kadın hayatını kaybetmiştir.  Bu acı olaya ve haksızlıklara başkaldırma anısına 1910 yılında Kopenhag Uluslararası Kadın Kongresinde 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü ilan edilmiştir.  Türkiye’de 8 Mart’ın kutlanması 1975 sonrasında başlamıştır. 8 Mart vb günler insanların ve ülkelerin öz eleştiri yapmaları gereken günler olmalıdır.

      Kadının Önemi

TÜİK 2007 genel nüfus sayımına göre 70 586 256 olan nüfusumuzun yarısı kadın olup en az erkek kadar önemlidir.  %70.5 şehirde, %29.5 köyde yaşamaktadır.

Tanrı yaratıcı gücünü kadınla paylaşarak ona özel bir statü kazandırmıştır.  Kadın insanlık yapısının en önemli direği ve temelidir.  Kadın evrenin kaynağı olan yaratıcı gücün de yarısıdır.  Evrenin devamı, dengesi ve uyumunun sağlanıp sürdürülmesi kadın ve erkek olarak iki yarının sevgi ile bütünleşmesine bağlıdır.

Fizyolojik bakımdan kadının insanlık görevi ve yaratıcı gücü erkeğe göre daha büyüktür.  Kadın ağır yaşam şartlarında birçok kez ölümü yanında görür.  İnsanlığa ödediği bu artı özveri karşılığında kadın, güzellik, sevgi, anlık içgüdüsü, ruh güzelliği ve son yıllarda öğrendiğimiz genlerindeki farklılığa sahiptir. Devamını oku →

Prof. Dr. Taciser Onuk’un 2011 Yılı Etkinlikleri

Prof.Dr. Taciser Onuk-1

Çukurovalılar Derneği Onursal Başkanı, Genel Başkan V. Prof. Dr. Taciser Onuk’un 2011 Yılı Etkinlikleri

1) Yörük Türkmen Federasyonu tarafından verilen “Türk Kültürüne Katkı Ödülü”  (6 Mart 2011)

2) Dünya Kadınlar Gününde YOYAV’da konferans (8 Mart 2011)

3) Kosava’da Kongre, bildiri (13-16 Nisan 2011)

4) Şanlıurfa Karakeçili Şenlikleri Açılış konuşması (7-8 Mayıs 2011)

5) Çukurova Lobisi dergisi “Türk Kültürüne Katkı-Yaşam Boyu Onur Ödülü” 15 Mayıs 2011-Adana

6) SKY Türk TV  “Kadın ve Çağdaşlık” konulu TV programı (18 Haziran 2011)

7) Kültür Üniversitesi-Motif Vakfı işbirliği ile “Türk Halk Kültürü Sempozyumu” bildiri ( 15-17 Eylül 2011) Devamını oku →