Category: Reyhan İşeri

Bırakın Hainliği…

      Osmanlı hâkimiyeti altındaki topraklar üzerinde yaşayan insanlar Müslüman ve gayri Müslimler olarak ayrılmaları karşısında her toplum kendi inançlarını hiçbir kısıtlama olmaksızın hürce yaşayabilmişlerdir. Lakin Osmanlı Devleti’nin çöküş süreci sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hem üniter hem de milli devlet özelliğinden ötürü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran kurucu millet olarak herhangi bir dini ve ırki ayrım yapılmaksızın ve hatta boylar, soylar önemli olmaksızın “Türk Milleti” olarak tarif edilmiştir.  Ve vatandaşların hepsi kanun önünde renk, ırk,  din ve cinsiyet fark etmeksizin eşit haklara sahip olmuş, kimsenin kimseden herhangi bir üstünlüğü olmamıştır. Nitekim Lozan’dan itibaren Osmanlı döneminde gayri Müslimler olarak değerlendirilen tebaada azınlık haklarından yararlanmaları yanında herhangi bir din kısıtlamasına gidilmemiştir. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkes eşit haklara sahip olmuştur.     Devamını oku →

Affet Bizi Atam!

Aziz Atam!
Gençliğe Hitabe’de “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir… Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!” diyerek vazifelendirdiğiniz Türk Gençliği’nin bir ferdi olarak Hakk’a yürüyüşünüzün 72’inci yılında Sizi özlemle, minnetle ve şükranla anıyor Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Lakin sizin Türk gençliğini onurlandırarak verdiğiniz büyük vazife karşısında vazifemi yerine getiremediğimden dolayı size karşı mahcup durumda kaldığımı da belirtmek isterim.
Çünkü Vatan topraklarımız iç ve dış mihraklar tarafından kuşatılıp Türk Devleti’nin ve Türk Milleti’nin yeryüzünden silinip, tarihin tozlu sayfalarında kalması hesaplanırken sizin önderliğinizde başlatılan Kurtuluş Mücadelesi ile iç ve dış mihraklar bozguna uğratıp bertaraf ederek kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi muasır medeniyet seviyesine ulaştıramadık. Sizin gösterdiğiniz hedefe ulaşamayan gençliğin bir ferdi olarak elbette benimde hatam yok değildir. İşte bu nedenle sizden ve silah arkadaşlarınızdan özür diliyor, affınıza sığınıyorum. Devamını oku →