Category: Ahmet Bican Ercilasun

Siz Anayasayı tanımıyor musunuz?

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun

Anayasanın 66. maddesinde “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.” denildiğini bilmiyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel kanunu olan Anayasanın bu maddesine göre bütün etnik unsurların Türk kabul edildiğinin farkında değil misiniz?

Ne diye hâlâ Türk, Kürt, Çerkez, Abaza… deyip duruyorsunuz? Anayasanın, tekrar ediyorum ANAYASA’nın bu maddesine göre bütün vatandaşların adı Türk’tür; onları ne diye Türk, Kürt, Çerkez, Abaza… diye ayırıyorsunuz? Sonra da, bütün etnik unsurları, anayasanın bu maddesine dayanarak Türk kabul edenleri ayrımcılık yapmakla suçluyorsunuz?

Devamını oku →

Manas’tan Karacaoğlan’a

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Her hâlde 1970’lerin başıydı. Ayla Dikmen’in söylediği bir parça vardı: “Sabahtan uğradım ben bir güzele”. Karacaoğlan’ın bu güzel türküsünün şu dörtlüğü hâlâ kulaklarımda:

       “Elma elma yanakların al gibi / Boyu uzar gider selvi dal gibi / Seherde açılan gonca gül gibi / Sandım kan damlamış karın üstüne.”

Özellikle son mısraı hiç unutmamıştım. Geçenlerde Dede Korkut üzerinde çalışırken aynı motif Abdülkadir İnan’ın bir makalesinde karşıma çıkıvermez mi? “Dede Korkut Kitabındaki Bâzı Motifler ve Kelimelere Ait Notlar” başlıklı makalede. Ülkü dergisinde, ta 1939 Nisan’ında yazılmış.

Devamını oku →

Türk Dünyası

                                                                                                                           Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Biz Turancılar yıllarca Türk Dünyası’nın hayalini yaşadık. Sadece hayalini yaşamakla kalmadık, onları öğrenmek, durumları hakkında bilgi edinmek için de çalışıp çabaladık. Öğrendiklerimizi de kamuoyuna aktarmaya çalıştık. Türkiye’de bir “esir Türkler” bilinci oluşturmak için yazıp çizdik.

Karşımızda olanlar bizi hayalcilikle suçladılar. Yılmadık, Türk Dünyası diye bir gerçek olduğunu anlatmaya çalıştık. 1991’de Sovyetler Birliği parçalandı ve birçok bağımsız devlet ortaya çıktı. Bunlardan beşi Türk devleti idi: Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan.

Devamını oku →

Nasıl bir milliyetçilik?

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun

Elbette Türk milliyetçiliği. Türk adını anmadan, Türk’e uzak durarak Türk milliyetçiliği olur mu? Devamlı “bu millet, milletimiz, İbrahim milleti” diyerek Türk milliyetçiliği olur mu? Sürekli “Türk Kürt, Boşnak, Çerkez…” diye sayarak, yani Türk’ü de etnik unsurlardan biri kabul ederek Türk milliyetçiliği yapılır mı? Anayasa’nın “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” maddesi ortada dururken Türk’ü etnik gruplardan biri kabul eden, böylece Türk milletini parçalayan bir anlayışla Türk milliyetçiliği yapılabilir mi?

Türkiye’deki milliyetçilik, Türk milleti kavramı üzerine kurulu olan bir milliyetçiliktir. Anayasaya göre de bütün vatandaşlar Türk’tür. Aslında sosyolojik olarak da böyledir. Hepimizi birleştiren ortaklıklar bizi Türk yapmaya yeter. Türk milletini oluşturan unsurlardan bir veya ikisinin eksik olması, bir kişiyi Türklükten çıkarmaz. Çünkü o bir iki farklı unsura karşı birçok ortak unsur vardır.

Devamını oku →

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun: “Eğitimdeki sorunlar çözülecek türden değildir.”

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun: “Eğitimdeki sorunlar çözülecek türden değildir.”

” Millî Eğitim Bakanlığı’na eğitimci bir kişi tayin edildiği için bugünlerde eğitim çok konuşulur oldu. Türkiye’yi yönetenlerin niyetlerinin ne olduğunu çok iyi bildiğim için ve zaten bu niyet ayan beyan ortada olduğu için şu veya bu tayinden umutlanacak değilim. Varsın bazı safdiller umutlansınlar. Ben ve benim gibi düşünenler gidişin nereye doğru olduğunu çok iyi görüyoruz.

Görüyor ve uyarıyoruz. Sarıklı, çarşaflı, peçeli yürüyüşlerin ne anlama geldiğini de çok iyi biliyoruz. Evet durumu görüyorum ama yine de bazı yanlış anlayışları düzeltmek ihtiyacını duyuyorum. Söz konusu edeceğim iki yanlış düşünce, sadece bugünkü yöneticilerle sınırlı değil. Onlarca yıldan beri kamuoyunda çok yaygın iki düşünce.

Devamını oku →

Oğuz Kağan’ın Mührü ve Derin Anlamı-Ahmet Bican Ercilasun, Oğuz Kağan Kimdir?

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Türklerin efsanevi atası sayılan Oğuz Kağan  biri mitolojik, ikisi tarihi olmak üzere en az üç kişiliği birleştirmiş bir destan kahramanıdır.

Oğuz Kağan destanında anlatılan Oğuz Han, öte yandan Büyük Hun Türk İmparatorluğunun da kurucusudur.

Türk devlet geleneğinin yapı taşlarını dizen, Türk Hakanının  koyduğu kanunlar, Oğuz (Türk) Töresi olarak ün yapmış ve 16 Büyük Türk İmparatorluğunun güç kaynağı olmuştur. 24 Oğuz Boyunun atası olan Oğuz Han, Türk Töresini; adalet, disiplin, ahlak ve millete hizmet düşüncesiyle oluşturmuştur.

Devamını oku →

Şu Destanı

Pof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Destan ve efsaneler hem millî değerlerimiz arasındadır; hem de onlardan bugün için çıkarılacak dersler vardır.

Millî destanlarımızdan biri de Şu Destanı’dır. Bu destanın yegâne kaynağı Dîvânu Lugâti’t-Türk‘tür. Şimdi, rahmetli Ziyat Akkoyunlu ile birlikte hazırladığımız ve Türk Dil Kurumu tarafından basılan Dîvânu Lugâti’t-Türk‘ten destanın metnini veriyorum:

***

Zülkarneyn, Semerkand’ı geçip Türk diyarına yöneldiğinde Türklerin o zamanki hükümdarı Şu adlı bir genç idi. Büyük bir ordusu vardı. Balasagun yakınındaki Şu kalesini fetheden o idi. Suyab kalesinde bulunan ordusundaki beyler için her gün 360 kez davul vurulurdu.

Devamını oku →

Oğuzname’den hikmetli sözler

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Dede Korkut Kitabı’nın başındaki mukaddimeyi herkes bilir. Orada Korkut Ata’nın hikmetli sözleri vardır. Fakat çok kimsenin bilmediği bir Oğuzname yazması da Almanya’da var.

Berlin Devlet Kütüphanesi’nde. Vaktiyle Orhan Şaik Gökyay bunun baş tarafını yayımlamış, fakat atasözlerini ve hikmetli sözleri yayımlamamıştı.

Onlardan bazılarını bugünkü dile uydurarak aşağıda veriyorum. Sonra da benim söylediklerim olacak. İşte Berlin yazmasından örnekler:

Atalar sözünü tutmayan yabana atılır; âhirette tamu (cehennem) ehline katılır.

Devamını oku →

Yol engebelidir

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Bu yazı bilinçli Türk milliyetçileri için yazılmıştır.

Bu yazı, milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla iş birliği yapılamayacağını bilen Türk milliyetçileri için yazılmıştır.

Bu yazı, her fırsatta Türklüğü ve Atatürk‘ü silmeye çalışanlarla iş birliği yapılamayacağını bilen Türk milliyetçileri için yazılmıştır.

Bu yazı, PKK önderleriyle müzakere eden, onların mektuplarını meydanlarda okutan açılımcılarla iş birliği yapılamayacağını bilen Türk milliyetçileri için yazılmıştır.

Bu yazı, Türk ordusuna kumpas kuranlarla iş birliği yapılamayacağını bilen Türk milliyetçileri için yazılmıştır.

Devamını oku →

Orhun’dan Anadolu’ya

Moğolistan’a çok fazla olmasa da turlar da düzenleniyor. İnsanlar, atalarının topraklarını, Türk Kağanlığı’ndan kalan bengü taşları görmek için Ulaanbaatar’a, Orhun Vadisi’ne gidiyorlar. Önümüzdeki yıllarda bu gezilerin artacağını düşünüyorum. Çünkü o anıtlar bütün Türk Dünyası’nın ortak değeri. Anıtların bulunduğu topraklar hepsinin ortak kökü. Türk Dünyası, köklere doğru elbette gidecek ve o “kutsal yer”leri elbette ziyaret edecek.

*****

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Moğolistan’da yapılan sempozyumun başlığı aslında çok uzun: “Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu”.

Devamını oku →