2. DÖNEM(2008-2009) YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI yürürlüğe girdi

        Derneğimiz, Anayasamızın öngördüğü hükümler çerçevesinde Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması doğrultusunda, demokratik ilkelerden sapmadan milli ve manevi değerlere saygılı, Demokratik ve Laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalarak; üyeler arasında mesleki, kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak için öz kültürümüzü birleştirici unsur olarak kabul edip temel hak ve özgürlükler çerçevesinde, çağdaş ve uygarlık hedefi olan herkesin bütünleşmesini, mesleki hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacı ile sosyal çalışmalar yapmak; eğitim, öğretim, bilim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde bulunarak bireysel, kurumsal ve toplumsal boyutlarda dayanışma, iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, etkinleştirmek ve geliştirilmesini sağlamak, Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek veya destek almak amacı ile kurulmuştur.
       Sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü başta olmak üzere bütün insani değerleri etkin bir şekilde yaşamak ve yaşatmak, Demokrasimizi geliştirmeyi, toplumsal uzlaşmaya ve barışa katkıda bulunmayı, Düşüncelerimizi, birikimlerimizi ve projelerimizi Derneğimiz aracılığı ile Bölgemize, Ülkemize, hatta bütün insanlığa sunmayı, üyelerimizle ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi konularda, hukuka ve ahlaka uygun, samimi bir dayanışma içinde olmayı, üyelerimizin, iyi ve kötü, acı ve tatlı günlerinde “bir telefonla” derhal yanında olacak bir sivil toplum kuruluşu olmayı, Bilişim, iletişim gibi çağımızın sunduğu bütün nimetlerden azami ölçüde istifade etmeyi, Devlet ve toplum hayatımızda insan merkezli bir yapılaşmayı  hakim kılmaktır.

Devamını Okumak için Link’e Tıklayınız.

2. DÖNEM(2008-2009) YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA (Faaliyet ) PROGRAMI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir