Burs Hizmetimiz

BURS HİZMETİMİZ

 

Okumanın çok zor olduğu bir dönemde hayırseverlerin kurduğu kurumlar, birtakım maddi imkânsızlıklardan dolayı eğitimde zorluklar yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermeye çalışıyorlar. Ülkemizde en pahalı alanlardan biri de hiç şüphesiz eğitimdir. Bu yüzden ülkemizde, harçlar, konaklama, yemek, ısınma, eğitim masrafları derken ortaya çok kabarık bir fatura çıkıyor. Bu faturada maddi imkansızlığı bulunan aileleri zor duruma düşürüyor. Geçim derdiyle uğraşmaya çalışırken, birde üstüne böylesine bir yük binince aileler çözümü çocuklarını okula göndermemekte buluyor. Eğitim ve okumanın çok zor şartlar altında gerçekleşmesinde dolayı bir çok öğrenci eğitimine maddi imkansızlıklardan dolayı ya ara veriyor ya da hiç okuyamıyor. Üniversite sınavına girecek öğrenciler bu yüzden sınavı kazanmadan telaşa kapılıyor. İkamet ettiği ilden farklı bir ile okumaya giden öğrencilerin şanslı olanları Devlet yurtlarında kalmayı hak kazanırken, bu şanstan nasiplenemeyenler ise kendini ya özel yurtlara atıyor ya da aynı okulda eğitim gören öğrencilerle ev tutmakta buluyor.

BURS PROGRAMINDAN FAYDALANABİLECEKLER

 

Derneğimizin önemli faaliyetlerinden biride ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek, maddi ve sosyal destek vermektir. Sosyal destekten kasıt öğrencilerimizin yurt, ev, barınma, staj, sağlık sorunları gibi desteklerdir. Tarih boyunca Çukurova diye anılan Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye illerinin birinde doğmuş veya bu illerin nüfusuna kayıtlı olan, Ankara’da yüksek öğrenim gören ihtiyaç sahibi, başarılı öğrencilerimize Karşılıksız Burs vermektedir.

BURS VERME ONURUNU taşıyacak olan bu YARDIMSEVERLER, web sitemiz de yayımlanmakta ve adı sürekli sitemizde kalarak band şeklinde şükranlarımız sunulmaktadır. BURSLAR için ayrı bir Bütçe oluşturulmuştur ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize YÜZYÜZE METODU (Hayırsever-Öğrenci yüzyüze) şeklinde burs verilmektedir. “ZEKAT ve FİTRE ” burs olarak verilebilir. Hemşehrilerimiz ve dostlarımızın okumuş insan ve kültüre verdiği değerin önemini bilerek, BURS VERME ONURUNU yaşayacak dostlara şimdiden şükranlarımızı sunarken; “BİR ÖĞRENCİNİN, SİZ DE YANINDA OLUNUZ” diyoruz. Burs verme onuruna sahip olacak yardımseverlerimizin, Dernek Merkezimiz  ile irtibat kurmalarını rica ederiz.

Burs Müracaatı için Gereken Belgeler 

                                                              Daha Önce Burs Alanlar

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi veya sureti

2- Üniversiteye devam ettiğine dair belge

3- Transkıript (Ders notlarını gösterir belge-Asıl)

İlk Müracaat Edenler

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi veya sureti

2- Lise diploması sureti veya mezuniyet belge fotokopisi

3- Üniversiteye kayıt olduğuna dair belge

4- Bir adet vesikalık fotoğraf

5- Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği

6- Aile gelir durumunu gösterir belge

 

Burs Değerlendirme Kriterleri

1) Başarı puanı 2) Ailenin gelir düzeyi 3) Anne ve babanın sağ olup olmadığı 4) Bölünmüş ve parçalanmış aile 5) Yüksek öğrenim yapan kardeş sayısı 6) Burs talebinde bulunan öğrencinin Derneğimize olan ilgisi ( Dernek ve Vakıf Ruhu) kriterleridir.

 

BURS BAŞVURU FORMU

 

DERNEĞİMİZCE TAHSİS EDİLEN BURSLAR

Öğrenci Profili

2008- 2009 Öğretim Yılı

11 Erkek Yüksek Öğrenim Öğrencisi

5 Kız Yüksek Öğrenim Öğrencisi

Toplam:16 Öğrenci

2009- 2010 Öğretim Yılı

10 Erkek Yüksek Öğrenim Öğrencisi

7 Kız Yüksek Öğrenim Öğrencisi

Toplam: 17 Öğrenci

1) ……………Dörtyol Hatay             Ankara Ünv. Hukuk Fakültesi

2)…………….Yumurtalık/Adana       Ankara Ünv. Siyasal Bil. Fak. Siy.Bil. ve Kamu Yönetimi

3)…………….Merkez/Mersin           Ankara Ünv. Tıp Fakültesi

4)…………….Düziçi/Osmaniye        Gazi Ünv. Eczacılık Fakültesi

5)…………….Dörtyol/Hatay             Hacettepe Ünv. Mütercim-Tercümanlık, Hazırlık

6)…………….Dörtyol/Hatay             Gazi Ünv. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği

7)…………….Silifke/Mersin             Ankara Ünv. Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği

8)…………….Silifke/Mersin             Ankara Ünv. DTCF Alman Dili ve Edebiyatı

9)…………….Merkez/Adana            Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

10)……………Saimbeyli/Adana        Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi

11)……………Hassa/Hatay              Hacettepe Ünv. Diş Hekimliği Fak.

12)……………Feke/Adana               ODTÜ Çevre Mühendisliği

13)……………İmamoğlu/Adana        Gazi Ünv. MMF İnşaat Mühendisliği

14)……………Merkez/Adana            A.Ü . Siyasal Bil. Fak. Siy. Bil.ve Kamu Yönetimi

15)……………Kozan/Adana              Gazi Ünv. Teknik Eğ. Fak. Metal Öğretmenliği

16)……………Merkez/Adana            Gazi Ünv. Teknik Eğ. Fak. Teknoloji Öğretmenliği

17) ………….Merkez/ Osmaniye       Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Toplam Burslu Öğrenci Sayımız: 33

BURS DUYURUSU

Ö Ğ R E N C İ L E R İ M İ Z İ N D İ K K A T İ N E

1 – 2010 – 2011 Eğitim / Öğretim Yılında, Ankara’da öğrenim gören, Çukurovalı (Adana- Mersin-Hatay-Osmaniye)Yüksek Öğrenim öğrencilerimize burs verilecektir.

2 – İlgilenenlerin 1 Ekim -15 Kasım 2010 tarihleri arası Dernek Merkezimize bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

3 – Ödemeler aylık olup zamanında alınmayan burs için sonradan ödeme yapılmayacaktır.

4 – Ödemeler, hak eden bursiyerin açtıracağı hesap numarasına aylık yapılacak olup, her yıl istenecek ders durumuna göre başarısız olan öğrencilerin bursları iptal edilecektir.

Duyurulur

                                                                                       YÖNETİM KURULU

Not: Burs müracaat dilekçesi, öğrencilerimizin bizzat kendisi tarafından Dernek Merkezimizde doldurulacaktır.

2010-2011 Öğretim Yılı Burs Burs Müracatı

Başlama  : 01 Ekim 2010

Bitiş         : 15 Kasım 2010

 

        BURS DEĞERLENDİRME (2010-2011 Öğretim Yılı) SONUCU

 

                                 Burs Başvurusu Yapan Öğrenci ( Yeni müracaat)           : 84 Kişi

Burs Başvursu Yapan Öğrenci ( Tekrar müracaat-Eski)  : 12 Kişi

                                                                      Toplam: 96 Kişi

      Eğitime hizmeti ilke edinen Derneğimize, 2010-11 Öğretim Yılı için 96 yüksek öğrenim öğrencisi burs başvurusu yapmıştır. Derneğimize Bürosan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 5 adet, Jale Tezer Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı 3 adet burs taahhüdünde bulunmuş ancak sözlerini yerine getirmemişlerdir. Söz konusu kuruluşları kınıyoruz…

     Hayırsever hemşehrilerimizin duyarlılığı ile bu öğretim yılı için ancak 8 adet burs kontenjanı sağlanabilmiştir. Burs başvurusu yapan 96 öğrencimiz, Burs Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmiş;  Derneğimizinin Burs Değerlendirme Kriterlerinin 6. Maddesi (Burs talebinde bulunan öğrencinin Derneğimize olan ilgisi – Dernek ve Vakıf Ruhu) taşıyan öğrencimiz çıkmadığı için 8 adet burs kontenjanımız kullanılmamış ve tahsis edilememiştir.

        Ancak burs başvurusu yapan öğrencilerimiz için 2. Sömestr, 2001 Şubat ayında tekrar değerlendirilerek 8 adet burs kontenjanımız öğrencilerimize  tahsis edilecektir. Burs alan 31 eski öğrencimiz burs almaya devam edecektir.

        Öğrencilerimize duyurulur.

      Burs Değerlendirme Komisyonu

 

2010-2011 Öğretim Yılı

1  Kız Yüksek Öğrenim Öğrencisi

7 Erkek Yüksek Öğrenim Öğrencisi

Toplam: 8 Öğrenci

 

1) ………….. Merkez/ Adana     Ufuk Üniversitesi Siyaset Bil. ve Uluslararası İlş. 2.Sınıf

Yedi (7) Öğrencimiz ise; Öğrenci misafirhanesi olarak yeni hizmete sunduğumuz “ÇUKUROVA EVİ” nde ücretsiz barındırılarak, Burs hizmetimizden faydalandırılmıştır. 

 Mart-2011 itibariyle Burs hizmetimizden faydalanan öğrenci sayımız Toplam: 39 Öğrenci 

———————————————————————————————————————————————–

BURS DUYURUSU ( 2011-2012 Öğretim Yılı)

     Hemşehri ve bölgemizin varlıklı insanlarının duyarsızlığı, mensubiyet duygusunun zayıflığı nedeniyle 2011-2012 Öğretim yılı için büyük gayret sarf etmemize rağmen ancak 2 (iki adet) burs kontenjanı sağlanabilmiştir.

     Burs kontenjanımızın çok düşük (2 adet) olması nedeniyle bu yıl başvuru kabul edilmeyecektir. Anılan 2 (İki) adet burs kontenjanımız Yönetim Kurulu Başkanımızın takdiri ile öğrencilerimize tahsis edilecektir.

     Duyurulur.

Not: Geçen yıllardan burslu 39 öğrencimizin bursları almaları bu yılda devam edecektir.

1) ….. ……  Yumurtalık /Adana     A. Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi – Hazırlık sınıfı

Burs Değerlendirme Komisyonu

Toplam Burslu ( 2012 Mayıs) Öğrenci Sayımız: 42 Öğrenci 

————————————————————————————————————————————————

                                              BURS DUYURUSU ( 2012-2013 Öğretim Yılı)

Not: Burs başvurusu, ilk defa bu öğretim yılında (2012-2013) elektronik ortamda yapılacaktır. Yukarıda, sayfa başındaki  “Burs başvuru formunu” doldurak müracaat edebilirsiniz.

 2012-2013 Öğretim Yılı Burs Burs Müracatı

Başlama : 01 Ekim 2012

Bitiş        : 16 Kasım 2012

Açıklama: Başvuru şartları elektronik ortam müracaatı dışında  yukarıda “BURS DUYURUSU” ile belirlenen kriterlerle aynıdır. Başvuru elektronik olarak yapılacaktır. İstenen diğer evraklar ön değerlendirme sonrası bilhare istenecektir.

Yukarıda, sayfa başındaki “Burs başvuru formunu” indiriniz. Formu doğru bir şekilde doldurarak; Deneğimizin cukurovader@cukurovader.org.tr e-posta adresine gönderiniz.

Burs Başvuru sayısı   : 72 kişi ( Kız öğrenci: 47       Erkek Öğrenci: 25 )

Burs kontenjan sayısı:  8 kişi

( 5 Kız Öğrenci,  3 Erkek Öğrenci)

1) ——————— Merkez/Adana                         Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2) ——————— Tufanbeyli/Adana                     Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

3) ——————— Kozan/ Adana                          Hacettepe Üniv. İngilizce Mütercim Tercümanlık

4) ——————— Yumurtalık/Adna                      Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

5) ——————— Kadirli/ Osmaniye                     Hacettepe Üniv.  İİBF Siyaset Bil. ve Kamu Yönetimi

6) ——————— Merkez/ Osmaniye                   Ankara Ünv. Diş Hekimliği Fakültesi

7) ——————— Tufanbeyli/ Adana                     Ankarara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

8) ——————— Karaisali/Adana                        Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bu 8 (sekiz) öğrencimizin yukarıdaki “İlk müracaat edenler” listesinde belirtilen evrakları hazırlayarak derneğimizin Öğrenci ve Gençlik Komisyonu Başkanı Serhat Çolak’a teslim etmeleri rica olunur.

Burs Tahsis Edilen Öğrencilerimize,

2012-13 Öğretim yılında burs tahsis edilen öğrencilerimizden; 3 öğrencinin koordinesi sağlanmış, 5 öğrencinin ise çok gecikmiştir. Bunun nedeni ise Adana Gündoğdu Koleji, TBMM Başkanı Özel Kalem Müdürü Mücahit Durmuşoğlu vb taahhüdlerini yerine getirmemelerinden kaynaklanmıştır. Adana Gündoğdu Koleji Gökhan Gündoğdu ve Mücahit Durmuşoğlu öğrencilerimizi sıkıntıya soktukları için şiddetle kınıyoruz.

Derneğimiz 24 Şubat 2013 tarihinde Olağan Genel Kurulu yapmasının ardından, öğrencilerimizin burs hakları korunacak, koordinesi sağlanamayan öğrencilerimizin bir şekilde tahsis koordinesi gerçekleşecektir.

Duyurulur.

Burs Değerlendirme Komisyonu

————————————————————————————————————————————————–

BURS DUYURUSU (2013-2014 Öğretim Yılı)

2013-2014 Öğretim Yılında derneğimizce BURS VERİLMEYECEKTİR. Başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek ve işleme konulmayacaktır. Önemle duyurulur.

Halil GÖK

Yönetim Kurulu a.

Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

————————————————————————————————————————————————-

BURS DUYURUSU (2014-2015 Öğretim Yılı)

2014-2015 Öğretim Yılında derneğimizce BURS VERİLMEYECEKTİR. Başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek ve işleme konulmayacaktır. Önemle duyurulur.

Halil GÖK

Yönetim Kurulu a.

Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

              ————————————————————————————————————————————————————

BURS DUYURUSU (2015-2016 Öğretim Yılı)

2015-2016 Öğretim Yılında derneğimizce BURS VERİLMEYECEKTİR. Başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek ve işleme konulmayacaktır. Önemle duyurulur.

Halil GÖK

Yönetim Kurulu a.

Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

                                  —————- ——————————————————————————————————————————————

BURS DUYURUSU (2016-17 ve 2017-18 Öğretim Yılı)

2016-17  ve 2017-18 Öğretim Yıllarında derneğimizce BURS VERİLMEYECEKTİR. Başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek ve işleme konulmayacaktır. Önemle duyurulur.

Halil GÖK

Yönetim Kurulu a.

Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

             ————————————————————————————————————————————————————–

BURS DUYURUSU (2018-2019 Öğretim Yılı)

2018-2019 Öğretim Yılında derneğimizce BURS VERİLMEYECEKTİR. Başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek ve işleme konulmayacaktır. Önemle duyurulur.

Halil GÖK

Yönetim Kurulu a.

Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

 

 

 

54 comments on “Burs Hizmetimiz

 1. Yunus dedi ki:

  2018-2019 eğitim öğretim yılında burs verilecek mi acaba?

 2. Fatma dedi ki:

  Merhaba 2016 2017 yili için burs verecek misiniz?Ben Ankara Üniversitesi psikoloji bölümü 1.sınıf öğrencisiyim.Burs verme şartlariniz nedir?

  • baskan dedi ki:

   Fatma Kardeşim,
   2016-2017 Öğretim yılında burs verilip verilmeyeceği henüz belli değil. Burs verme şartları ise web sitemizin “Ana sayfa” Burs Hizmetlerimiz menüsünde açıklanmıştır. Bilgilerinizi rica ederiz.
   Sevgiler

   Yönetim Kurulu

 3. ersin göktürk dedi ki:

  bu yıl burs verecek misiniz

 4. Balım Bengisu Caf dedi ki:

  İstanbulda okuyan öğrenciler hiç bir şekilde burs alamıyor mu?

  • baskan dedi ki:

   wwww.cukurovader.org.tr adresli web sitemizin ana sayfa “Burs Hizmetimiz” menüsünde Ekim 2013 ‘te geniş açıklama yapılacaktır.
   Sevgiler

   Yönetim Kurulu

 5. tansu dedi ki:

  mrb ben çukurova üniversitesi işletme (iö) okuyorum başvurma şansım var mı? bir de internet adresine e posta atamadım adana da gidip başvuru formu dolduracağımız bir yer var mı?

  • baskan dedi ki:

   Sayın Tansu Cenkseven,
   http://www.cukurovader.org.tr adresli web sayfamızın “Burs Hizmetimiz” menüsünde detay bilgi bulunmaktadır. 2013-2014 Öğretim yılı Burs başvuruları ile ilgili bilgi, anılan web sayfamızda Eylül-Ekim 2013 aylarında açıklanacaktır.
   Bilgilerinizi rica eder, başarılar dileriz.
   Yönetim Kurulu

 6. MELİKE SARIKAYA dedi ki:

  İyi günler.Ben hacettepe üniversitesi hemşirelik fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisiyim.Mersin’in Silifke ilçesindenim.Acaba beni bursa başvurma tarihleri ve internetten online olarak yapılan başvurular hakkında bilgilendire bilirmisiniz.Sayfanın başında bulunan linke tıklayıp form doldurdum ama nasıl size ulaştıracağım ?

 7. hürü başdan dedi ki:

  mrb 23 kasımda görüşme yerini bidirmişsinz ama ben geç gördüm tekrar görüşme imkanımız olabilirmi acaba

 8. eda dedi ki:

  mrb. ben istanbulda okuyorum bu yıl kazandım ama özel üniversitede burslu psikoloji okuyorum ben de başvurabilme hakkım var mı acaba , adanalıyım ?

  • baskan dedi ki:

   Sayın Eda Küçükcan,
   Burs başvuru şartlarını tekrar okuyunuz.Ama siz yine de elektronik ortamda başvurabilirsiniz.
   Size başarılar diler, sevgilerimizi iletiriz.

   Ali Alper ÇETİN
   Çukurovalılar Derneği Başkanı

 9. hasan dedi ki:

  Peki başvuru için gereken belgeleri de mi internet üzerinden göndermemiz gerekiyor?

  • baskan dedi ki:

   Sevgili kardeşim,
   Başvuru sadece müracaat formu ile olacak. Diğer gereken evraklar ön değerlendirme işleminden sonra istenecektir.
   Başarılar diler, sevgilerimizi iletiriz.

   Ali Alper ÇETİN
   Çukurovalılar Derneği Başkanı

 10. arzu dedi ki:

  merhaba. ben çukurova üniversitesinde bilgisayar mühendisliği okuyorum. geçen sene hazırlık okudum bu sene 1. sınıfa geçtim ama ankarada okuyorum biliyorum sadece çukurovada kaydı olup ankarada okuyan öğrencilere burs imkanı veriyorsunuz ben de tam tersi bir durumdayım ankarada oturuyorum çukurovada okuyorum .. banada yardım imkanı tanırsanız gerçekten çok sevinirim.. ben de çukurova mezunu olacağım .. iyi çalışmalar..

  • baskan dedi ki:

   Arzu kızım,
   Derneğimizin burs alma, burstan faydalanma kriterleri web sitemizin “Burs Hizmetimiz” menüsünde açıklanmıştır. Dikkatli bir şekilde okursanız, sorularınıza cevap verecektir.
   Güzel bir okul, güzel bir bölüm. sizi tebrik eder, başarılar dilerim.

   Ali Alper ÇETİN
   Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

 11. Maşide dedi ki:

  merhaba
  Ankarada’ki Osmaniyeliler Derneğinin açık adresini verebilir misiniz?

 12. Yücel dedi ki:

  Tekrar merhaba,
  Ankara’daki Osmaniyeliler Derneği’ne e-mail attım ama hiçbir cevap alamadım sanırım web ile fazla ilgilenmiyorlar. Şu anda Osmaniye’deyim ve 20 Eylül’de Eskişehir’e gideceğim. Anlatmak istediğim direk derneğe gidip konuşma şansım yok:(. Sizide meşgul ediyorum kusuruma bakmayın.

 13. Yücel dedi ki:

  İlginiz için teşekkür ederim bu konuda size katılmamak elde değil. Aylardır burs arıyorum fakat bir tane kurum kuruluş dernek bulamadım . Diğer illere bölgelere kıyasla çok ama çok geride Osmaniye özellikle. Allah yardım etsin Osmaniyeli olanlara:) Umarım bağışçı sayısı artar.İyi günler.

  • baskan dedi ki:

   Yücel Kardeşim,
   Osmaniye-Cevdetiyeli Tıp son sınıf bir bursiyer öğrencimiz var.Bu yıl mezun olacak. O öğrencimize Osmaniyeliler derneği burs veremediği için biz sahiplenmiştik. Ancak, Burs konusunda Ankara’da ki Osmaniyeliler Derneğine (Ziya Gökalp Caddesi-Ankara) başvurunuz. Belki yardımcı olurlar.Geçmiş dönemlerde bir yıl burs tahsisi yapmışlardı…
   Sevgiler.
   Ali Alper ÇETİN

 14. Yücel dedi ki:

  Merhaba , 2010 TOBB Osmaniye Fen Lisesi mezunuyum ve Osmaniyeliyim. Eskişehir Anadolu Üniv. Mimarlık bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Burs başvuru koşullarına baktım sanırım çukurovalı olmak yetmiyor:) Ankarada okuma zorunluluğundan taviz verme şansınız varmı acaba? Eskişehir de çok yakın 🙂 İhtiyacım var ilgilenirseniz sevinirim.

  • baskan dedi ki:

   Sayın Yücel Dönmez,
   Önce sizi güzel bir okul kazandığınız için tebrik ederiz. Derneğimizin 2011-2012 Öğretim yılı için şimdilik 2 adet kontenjan bulunmaktadır. Maalesef hemşehrilerimiz ve varlıklı bölge insanımız çok duyarsız kalmıştır. Bu neden kontenjanımız çok düşük kalmıştır.
   Ankara’da yüksek öğrenim gören ve görecek öğrencilerden her yıl 150 civarında burs müraacatı olmaktadır. Bu nedenle Ankara dışına burs vermemiz imkansızlaşmaktadır.
   Bilgilerinizi rica eder, sevgilerimizi iletiriz.

   Ali Alper ÇETİN
   Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

 15. baskan dedi ki:

  Burs hizmetlerimizde “Dernek ve Vakıf” ruhu taşıyan öğrenci olmadığından şimdilik burs hizmetimiz dondurulduğunu belirtmiştik.Siz en kısa zamanda burs mülakatı için dernek yöneticileri ile irtibata geçiniz.
  Sevgiler…

 16. burssuz insan dedi ki:

  mülakata şimdi de gelebilir miyiz acaba yoksa süresi bitti mi

 17. burssuz insan dedi ki:

  hiç burs çıkmadı acaba sizin burslar ne zaman açıklanacak

 18. mustafa dedi ki:

  şubatta açıklanacak burslar hala açıklanmadı ne zaman açıklanır acaba burs sıkıntısı çekiyorum..

 19. ebul dedi ki:

  2011 şubat ayında yeniden yapılacak olan değerlendirme sonucu açıklanacak mı?

 20. abcdef dedi ki:

  burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

 21. gülşah yakan dedi ki:

  Mersinliyim fakat Ankara da değil Kayseri-Erciyes üniversitesinde ilköğretim matematik bölümü(örgün) okuyorum hiçbiryerden burs almıyorum fakat bursa ihiyacım var bu durumda burs imkanınızdan yararlanablir miyim ?
  cevabınız için şimdiden teşekkürler…

  • baskan dedi ki:

   Sayın Gülşah Yakan,
   Derneğimize burs başvuruları 15 Eylül 2010 tarihinde başlamış, 15 Kasım 2010 günü bitmiştir. Burs değerlndirme sonuçları belirlenmiş 20 Aralık günü açıklanacaktır. Bu needenle 2010-2011 Öğretim Yılı için burs imkanımızdan faydalanma imkanını kaçırmış bulnuyorsunuz.
   Size başarılar diler, sevgilerimizi iletiriz.

   Ali Alper ÇETİN
   Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

 22. kübra dedi ki:

  slmnalykm burs sonucları belli oldumu acaba

  • baskan dedi ki:

   Sayın Kübra Temel,
   Burs sonuşları henüz belli olmamıştır. 25 Aralık 2010 tarihine kadar açıklanacaktır.
   Sevgiler…
   BURS DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 23. ebul dedi ki:

  merhaba ben derneğimizin sağladığı burs için başvuru yapmıştım. sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında bir bilgi edinemedim. yardımcı olur musunuz? şimdiden teşekkürler.

  • baskan dedi ki:

   Burs değerlendirme sonuçları Aralık ayı sonunda açıklanacaktır.
   Bilgilerinizi rica ederim.

   Ali Alper ÇETİN
   Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

 24. kübra dedi ki:

  Biz öğrencilere burs imkanı sunduğunuz için dernek mensuplarına teşekkür ederim.Hacettepe Ü. Hemşirelik bölümü 1. sınıf öğrencisiyim.Ablamda ünv. öğrencisi ve babamn vergi borçları yüzünden çok sorun çekiyoruz.Sizlerinyardımnı bekliyorum… Tekrar teşekkürler.

  • baskan dedi ki:

   Kübra Kardeşim,
   Derneğimizin burs hizmetinden faydalanmak için web sitemizin Anasayfasındaki “Burs Hizmetimiz” menüsündeki bilgiler gereği 15 Kasım 2010 tarihine kadar başvuru yapmanız gerekiyor.
   Sevgilerimizle bilgilerinizi rica ederiz.

   Ali Alper ÇETİN
   Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

 25. MERYEM dedi ki:

  merhaba ben gazi üniversitesi istatistik bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. burs başvurusu yapmak istiyorum ama 1.sınıftan başarısız olup alttan aldığım dersler var. bu etkiler mi burs almamı? şimdiden teşekkür ediyorum.

  • baskan dedi ki:

   Kardeşim Meryem,
   Siz burs başvurusu yapabilirsiniz. Sizin durumunuz “Burs Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilip karar verilecektir.
   Sevgilerimizle bilgilerinizi rica ederiz.

   Ali Alper ÇETİN
   Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

 26. Esra GÖK dedi ki:

  Merhaba.Ben Ankara Gazi üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde Yapı Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Anne ve babam ayrılar. Ailemin maddi durumu nedeniyle burada okumakta zorluk çekiyorum. Hem okuyup hem çalışmayı denedim ancak bu da benim için çok zor oluyor.bulabildiğim günlük tanıtım ve anketörlük işlerinde çalışabiliyorum ancak sürekli olmadığı için yetmiyor.Sizden bu konuda yardım bekliyorum.Adana’ya döndüğümde bizzat başvuru da yapacağım.Umarım yardımcı olursunuz..Teşekkür ederim.

  • baskan dedi ki:

   Sayın Esra Gök,
   Derneğimizin Merkezi Ankara’dadır. Web sitemizin Anasayfasındaki “Burs Hizmetimiz” menüsündeki bilgileri dikkatli bir şekilde okuyup, istenen evraklarla birlikte Dernek Merkezimize başvuruda bulunduğunuz takdirde talebiniz işleme koyulacaktır ve yardımcı olunacaktır. Adresimizide yine sitemizden alabilirsiniz.
   Bilgilerinizi rica ederim.Sevgilerimle…

   Ali Alper ÇETİN
   Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

 27. halil ibrahim bilir dedi ki:

  hacettepe tıp fakültesi ikinci sınıf öğrenciyim. burs başvurusu için üniversiteyi yeni kazanmış olmak mı gerekiyor yoksa ara sınıflar da başvuruda bulunabiliyor mu?
  BURS BAŞVURUSU başlıklı kısımda başvuruların son günü 31 ekim yazarken en altta kırmızı yazılı kısımda 15 kasım yazıyor. son gün hangisi öğrenebilir miyim?
  teşekkürler…

  • baskan dedi ki:

   Sayın Halil İbrahim Bilir

   Hacettepe bir okul ve Tıp Fakültesi sizi tebrik edioruz.Burs başvurusu için ara sınıflardan da müracaat edilibiliyor. Burs Hizmetimiz menüsünde dikkat ederseniz.Ara sınıflar için istenen evraklar belirtilmiştir. Üst kısımda sehven yazılan son müracaat 31 Ekim tarihi ise düzeltilmiştir.
   Sizi tekrar tebrik eder sevgilerimizi iletiriz.

   Ali Alper ÇETİN
   Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

 28. sümeyra ateş dedi ki:

  ben ankarada gazi üniversitesinde hukuk okuyorum ve bu yıl kazandım.adanalıyım.burs konusunda yardımcı olacağınızı ümit ediyorum.

  • baskan dedi ki:

   Sümeyye Kardeşim,
   Sizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum…
   Burs konusunda web sitemizin Anasayfada ki “Burs Hizmetimiz” menüsündeki başvuru şartlarını inceleyerek başvurmanızı rica ederim.
   Sevgiler,tekrar başarılar diliyorum.

   Ali Alper ÇETİN
   Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

 29. LEVENT ERGELDİ dedi ki:

  Adanamızın saygın ve degerli insanlarımızı minnetlerimizi sunarız iyiki sizler varsınız teşekkürler bu çocuklarımız sizlerin sayesinde okumaya çalışacaklar saygılarımızla Gülşen/Levent ERGELDİ

  • baskan dedi ki:

   Sayın Levent Ergeldi,
   Derneğimize ve dergimize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.
   Çok az Bölge insanın bize destek vermesine karşın, kıt kaynaklarla hizmet vermeye çalışıyoruz. Hiçbir ikinci bir amacı olmayan gayratlerimiz ve Bizim hizmetimiz Allah rızası içindir…
   Daha çok insanımızın bize destek vermesi halinde tarih yazacak hizmetlerimiz olacağına inanıyoruz…Bizi şimdiden Pozantı kongresi ile ilgili Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi tarihi yazdı…Çok mutluyuz…Bu onur bize yeter…
   Tekrar teşekkür eder, sevgi ve saygılar sunarım….

   Ali Alper ÇETİN
   Çukurovalılar Derneği Genel başkanı
   ( Çukurova Lobisi Dergisi İmtiyaz Sahibi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir