Genel Başkandan

    Atalar yurdu Çukurova’nın tarihi kültürünün araştırılması, yazılması ve yayınlanması bizler için kutsal bir görevdir.Asırlardır Türk yurdu olan bu vatan topraklarının üzerinde yaşamak ve geleceğe güvenle bakabilmemiz için geçmişimizi de iyi bilmemiz gerekiyor. Bu coğrafyada yaşanan nice olaylar, savaşlar, felaketler ve hepsinden de önemlisi düşman işgali altında vatanı kaybetme tehlikesinin yaşandığı günleri gelecek nesillere aktarabilmek Türk milletinin vazgeçilmezlerindendir. Bugün üzerinde mutluluğu, coşkuyu ve heyecanı paylaştığımız bu topraklarda bir kurtuluş mücadelesi verildi. Sömürmeyi medeniyet zanneden Fransızlara ve Çukurova’da bir devlet kurmak için mezalim yapan Ermenilere karşı tüm dünya milletlerine örnek olacak bir mücadele sergilendi. Atalarımız vatan topraklarını düşman işgalinden kurtarmak için kanları, canları ve malları ile mücadele ettiler. Yıllardır yapılan savaşlarda yenilgiye uğrayarak bitmiş ve tükenmiş sandıkları bu millet, sönmüş sanılan ateş yığınının külleri arasından bir kor gibi parladı. Batılı güçlerin yaptıkları hesap Türk insanın çelik iradesine ve bağımsızlık tutkusuna çarparak yerle bir oldu.Çukurovalılar Derneği Genel Merkezi olarak bizler; Çukurova’nın tüm dünyaya örnek olmuş Milli mücadelesini, İşgal günlerinde yaşanan felaketleri, acıları ve katliamları unutmamak için, Çukurovalıların kurtuluş ruhunu yaşatmak için Ankara’da hemşerilerimizle bir araya gelerek kısa bir zaman içerisinde derneğimizin kurulmasını sağlamıştır.Kültürel, bilimsel, sosyal etkinliklerle ve faaliyetler gerçekleştirerek dayanışmanın ve yardımlaşmanın heyecanını pertçinlemiştir. Bu vesileyle derneğimizin kuruluşunda emeği geçen tüm arkadaşlara ve bana özveri ile destek veren mevcut Yönetim Kuruluma teşekkür ediyorum. Bugün bizleri destekleyen, güç veren ve derneğimize üye olan hemşerilerimizin de desteklerinin den dolayı minnettarım.  

   Amacımız;

   Anayasamızın öngördüğü hükümler çerçevesinde Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması doğrultusunda, demokratik ilkelerden sapmadan milli ve manevi değerlere saygılı, Demokratik ve Laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalarak; Sevgi, saygı ve hoşgörü temelinde, üyeler arasında mesleki, kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak için öz kültürümüzü birleştirici unsur olarak kabul edip temel hak ve özgürlükler çerçevesinde, çağdaş ve uygarlık hedefi olan  herkesin bütünleşmesini, mesleki hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacı ile sosyal çalışmalar yapmak; eğitim, öğretim, bilim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde bulunarak bireysel, kurumsal ve toplumsal boyutlarda dayanışma, iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, etkinleştirmek ve geliştirilmesini sağlamak, Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek veya destek almak amacı ile kurulmuştur.

   Hedefimiz: Yetkin birey, Örgütlü  toplum…Bu Amaç Doğrultusunda;

1- Kurs, seminer, söyleşi, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
2- Bölgemizin kültür ve doğal güzelliklerini tanıtmak, geleneklerimizi yaşatmak ve iletişim için çıkarmakta olduğumuz “Çukurova Lobisi” dergimizi yaşatmak ve yeni kitaplar, eserler basmak.
3- Hemşerilerimiz için lokal, Çukurova evi, kreş, öğrenci evi, misafirhane gibi sosyal ve kültürel tesisler kurmak.
4- Hemşerilerimiz arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam  ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve  eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerimizin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
5- Bölgemizin  45 yüksek öğrenim  öğrencisine verdiğimiz bursları devam ettirerek, ihtiyaç sahibi ve başarılı daha çok  gencimize , imkânlarımız doğrultusunda  daha çok burs verilmesini temin etmektir.

Bu amaçla da faaliyetlerimize çok etkin ve başarılı şekilde devam ediyoruz. İnanıyoruz ki desteklerinizle çok daha güzel faaliyetleri hep birlikte gerçekleştireceğiz.
Desteğinizi esirgemeyeceğinizi ümit ediyorum.

Saygılarımla…

 Halil Gök
Çukurovalılar Derneği
Genel Başkanı

genelbaskan@cukurovader.org.tr

Comments are closed.