Category: Konuk Yazar

2020’de Tarıma yön verecek 6 uygulama

Tarıma yön verecek uygulamalar

Ali Ekber Yıldırım

1- Su odaklı destekleme politikası
2- Sözleşmeli üretim
Devamını oku →

Ahlaksızlık, bir milli güvenlik sorunudur!

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Ahlaksızlık, az sayıda kişilerle sınırlı olursa bir millî güvenlik sorunu hâline gelmeyebilir. Ancak ahlaksızlık bütün toplum katmanlarına yayılırsa ciddi bir güvenlik sorunu hâline gelir.

Ahlak toplumların en önemli değerlerinden biridir. Toplumdan topluma değişen ahlak anlayışları vardır ama bütün toplumlarda ortak olan, ortak olması gereken, evrensel ahlak değerleri de vardır.

Yalan söylemek, hırsızlık yapmak, rüşvet almak bütün toplumlarda ahlaksızlık sayılır. Ahlakı sadece cinsî konulara indirgeyen; hırsızlık, yalancılık gibi ahlak dışı hareketleri hafife alan toplumlar çürümeye yüz tutmuş toplumlardır.

Devamını oku →

Hayvancılığı ithalat bağımlılığından kurtaracak deklarasyon

Hayvancılık için saha araştırması sonuçları

Ali Ekber Yıldırım

Devamını oku →

Akdeniz meyve sineği için acil toplantı

Ali Ekber Yıldırım

Devamını oku →

Kalbe yük değil bir mendil

-Kudüs’e-

Feride Turan

Ömürlüktü mendiller; yıkanırdı bıkmadan, usanmadan ve itinayla katlanırdı her zaman. Kâğıttan değildi çünkü dostluklar, işi bitince bir kenara atılmazdı. Su gibi azizdi dostlar; ipek bir mendil gibi ömür boyu taşınırdı kalbin üstünde yıpratmadan. Çünkü kalbe yük değildi bir mendil.

Ömürlüktü mendiller, ömrü ziyan etmeyen âşıkların cebinde. Verilen sözler oyalı bir mendildi; asla vazgeçilmezdi bir mendilden ve sözden. Uzatılan al rengindeki mendili alıyorsa sevilen  “sevdan kabulümdür”  demekti. Çünkü kalbe yük değildi bir mendil.

Devamını oku →

Cumhuriyet coşkusu

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

29 Ekim günü caddelerde meydanlarda gördüğümüz sadece bir coşku değildi; bir nice yıldan beri derinden derine işleyen bir olgu idi; bir olgunun dışa vurumu idi.

Ancak destanlarda görülebilecek bir kurtuluş savaşının sonunda kurulan Cumhuriyet çoktan yüreklerde ve beyinlerde yer etmişti. Kurtuluş Savaşı’nın önderi, milletini Ergenekon’dan çıkarmakla kalmamış; onun yürüyeceği aydınlık yolu da çizmişti. Önder milletini, millet önderini sevmişti.

Amma velakin… Ömür denilen şey her zaman düz bir çizgide yürümez. İnsanların ömrü de milletlerin ömrü de kırık çizgilerle doludur. Cumhuriyetle kendine gelen Türk milletinin de aydınlık yolu bir noktada kırıldı.

Devamını oku →

Bu defa sanayileşmeyi kaçırdık

Prof. Dr. Esfender Korkmaz

Osmanlı’da, ihracattan da vergi alınırdı. 1838’de İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalandı. Sonrasında Fransa, Hollanda ve Belçika ile aynı anlaşma yapıldı. Kapitülasyonlar yerli sanayi başlamadan bitirdi.

Kaldı ki Osmanlı medreselerinde okutulan derslerin tamamına yakını fıkıh, hadis, kelam, tefsir dersleriydi. Matematik ve fen bilimleri de müstakil dersler olarak müfredatta yer almıyordu. Bu nedenle teknoloji gelişmedi. Osmanlının sanayileşmeyi kaçırmasında ve geri kalmasının, idari ve jeopolitik nedenleri olmakla birlikte, temelden eğitimde ve bilimde geri kalmasıdır.

Devamını oku →

2019 hayvancılık destekleri

2019 hayvancılık desteğinde büyük değişiklikler var

Devamını oku →