Category: Konuk Yazar

Cumhuriyet coşkusu

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

29 Ekim günü caddelerde meydanlarda gördüğümüz sadece bir coşku değildi; bir nice yıldan beri derinden derine işleyen bir olgu idi; bir olgunun dışa vurumu idi.

Ancak destanlarda görülebilecek bir kurtuluş savaşının sonunda kurulan Cumhuriyet çoktan yüreklerde ve beyinlerde yer etmişti. Kurtuluş Savaşı’nın önderi, milletini Ergenekon’dan çıkarmakla kalmamış; onun yürüyeceği aydınlık yolu da çizmişti. Önder milletini, millet önderini sevmişti.

Amma velakin… Ömür denilen şey her zaman düz bir çizgide yürümez. İnsanların ömrü de milletlerin ömrü de kırık çizgilerle doludur. Cumhuriyetle kendine gelen Türk milletinin de aydınlık yolu bir noktada kırıldı.

Devamını oku →

Bu defa sanayileşmeyi kaçırdık

Prof. Dr. Esfender Korkmaz

Osmanlı’da, ihracattan da vergi alınırdı. 1838’de İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalandı. Sonrasında Fransa, Hollanda ve Belçika ile aynı anlaşma yapıldı. Kapitülasyonlar yerli sanayi başlamadan bitirdi.

Kaldı ki Osmanlı medreselerinde okutulan derslerin tamamına yakını fıkıh, hadis, kelam, tefsir dersleriydi. Matematik ve fen bilimleri de müstakil dersler olarak müfredatta yer almıyordu. Bu nedenle teknoloji gelişmedi. Osmanlının sanayileşmeyi kaçırmasında ve geri kalmasının, idari ve jeopolitik nedenleri olmakla birlikte, temelden eğitimde ve bilimde geri kalmasıdır.

Devamını oku →

2019 hayvancılık destekleri

2019 hayvancılık desteğinde büyük değişiklikler var

Devamını oku →

2019 tarım destekleri açıklandı

Tarım destekleri nihayet açıklandı

Devamını oku →

Suriye’de atılan bütün adımlar BOP’a uyumlu!

Arslan Bulut

Barış Pınarı Harekâtı gerekliydi, ancak ABD’nin Türkiye’ye “çizdiğim sınırları aşarsan ekonomini mahvederim” tehdidi sonunda neler olduğu herkesin bilgisi dahilindedir. Bir de “Harekât ile BOP projesi tamamen rafa kaldırılmış oldu” diyenler var. Bu iddiada olanlar, halkı iç siyaset uğruna yanıltmaya çalışıyor.

Herkes, Büyük Orta Doğu Projesi haritasına bir daha baksın lütfen! Türkiye-Suriye sınır bölgesini büyüterek bakın!

Ne görüyorsunuz?

Devamını oku →

Gıdada yeni trend; iyi, organik, GDO’suz, süper gıdalar

Ali Ekber Yıldırım

Devamını oku →

Kutadgu Bilig yazılalı 950 yıl oldu

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Bir milletin kendi dilinde, bundan tam 950 yıl önce yazılmış büyük bir siyaset bilimi kitabı varsa bu, o millet için bir övünç kaynağıdır. Sadece böyle bir eserin varlığı bile Türk’ün büyük ve köklü bir millet olduğunu göstermeye yeter.

Kutadgu Bilig birçok bakımdan büyük ve önemlidir.

Önce hacim bakımından. Tam 6645 beyit. Yani 13290 mısra. Yakında bir bildirisini dinlediğim Osman Fikri Sertkaya, eldeki nüshalarda bazı beyitlerin eksik olduğunu belirterek aslında eserin beyit sayısının 6666 olması gerektiğini ileri sürmüştür. Kur’an ayetlerinin sayısı kadar.

Yusuf Has Hâcib, kitabına şu beyitle başlıyor:    

Devamını oku →

Tarım desteği için çiftçi hangi üründe kaç puan alacak?

Ali Ekber Yıldırım

Devamını oku →