Category: Ahmet Bican Ercilasun

Yer adlarının etnik kökenle ilgisi yoktur

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Türkiye’de çeşitli etnik gruplar vardır. Peter A. Andrews’in 1991’de Türkiye’de Etnik Gruplar adıyla yayımlanan ünlü mavi kitabında Türkiye’de 47 etnik grubun var olduğu belirtilir. Ancak bunların 18’i Yörük Sünni, Yörük Alevi, Tahtacı, Türkmen, Özbek, Kazak, Özbek Tatarı, Kırım Tatarı vb. adlarla anılan Türk soylulardır.

Geriye kalan 29 etnik grubun 17’sinin nüfusu 5.500’ün altındadır: 21 Alman, 40 Eston, 1600 Molokan gibi.

29 etnik gruptan 8’inin nüfusu da 10.000’in altındadır: 7.000 Keldani, 10.000 Rum vb.

Peter A. Andrews’a göre nüfusu 100.000’i geçen etnik grupların sayısı sadece 5’tir: Kürt, Arap, Zaza, Çerkez, Laz.

Devamını oku →

Açık açık

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Tane tane ve açık açık yazıyorum.

1- Bölücü terörün devam etmesinden ve hemen her gün şehit vermemizden sorumlu olan iktidardır. Bir ülkenin asayişi muhalefetten değil iktidardan sorulur. AKP 17 yıldır Türkiye’yi yönetmektedir; olan bitenden elbette yönetenler sorumludur. Bu sebeple, bir şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun sorumlu tutularak linç edilmeye çalışılması çok anlamsızdır.

2- 2016 yılındaki 15 Temmuz darbesi hiç şüphesiz Fethullahçı terör örgütünün işidir. Suçlu FETÖ’dür, fakat sorumlu iktidardır. Fethullahçılarla iş birliği yaptıkları ve onların her istediklerini verdikleri, AKP’nin ve hükümetinin en yetkili ağızları tarafından defalarca ikrar edilmiştir. On binlerce subayın fiilen katıldığı bir darbe teşebbüsünden iktidara bağlı istihbarat teşkilatlarının haberdar olmaması da izaha muhtaçtır.

Devamını oku →

Siz “İyi saatte olsunlar”ı iyi bilirsiniz

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Siz “iyi saatte olsunlar”ı iyi bilirsiniz. Ne de olsa içinden geldiniz ve hâlâ içindesiniz.

Siz, Oslo’da PKK’nın Avrupa liderleriyle görüşenleri iyi bilirsiniz.

Siz, çözüm süreci sırasında, ulusal televizyonlarda PKK görüşlerini dile getiren eski emeklinizi de iyi tanıyor olmalısınız.

Siz, İmralı’dan Kandil’e mektup taşıyan görevlilerinizi de iyi bilirsiniz.

Siz, PYD’nin başkanı Salih Müslim ile görüşen görevlilerinizi de muhakkak çok iyi bilirsiniz.

Devamını oku →

Uyanmayanlar Uyanacak mı?

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Devamını oku →

Ayvaz Gökdemir ve Milliyetçilik

Vefatının 11 nci yıldönümü münasebeti ile Büyük Türk Milliyetçisi Ayvaz Gökdemir Ağabeyi rahmet ve minnetle anıyoruz.

 Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Devamını oku →

Bir Nevruz hikâyesi

Prof.Dr. Ahmet Bican Ercilasun

Türk takvimine göre, 21 Mart perşembe günü yeni bir yıla girdik. Yılbaşı Türk Dünyası’nda büyük şenliklerle kutlandı. Bağımsız Türk cumhuriyetlerinin başkentlerindeki büyük meydanlar oyun ve musiki takımlarıyla doldu. Devlet erkânı ve halk şenliklere aynı coşkuyla katıldılar. Taşkent’in ana meydanında surnay ve kernay denilen uzun, üflemeli çalgılar çalındı, aşulalar söylendi. Azerbaycan’ın köylerinde kentlerinde semeniler yapıldı, âşıklar sazlarını boyunlarına takıp Terekeme havaları çaldılar, bazı köylerde yallı oynadılar. Türkmenistan’ın gırtlak müziği, Kırgızistan’ın komuzu, Kazakistan’ın dombrası ruhlara işledi. Türk Dünyası çok uzak atalarının Ergene Kon’dan çıktığı günü bir daha hatırladı.

Devamını oku →

Türk sözünün anlamları

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Türk sözünün Türkiye Türkçesinde dar ve geniş olmak üzere iki anlamda kullanıldığını geçen hafta yazmıştım. Şimdi diğer Türklerden bazılarının sözlüklerine de bakalım (Anlamları Türkiye Türkçesine aktararak verdim.)

Türk: Türkiye’nin esas ahalisini teşkil eden ve Türk dillerinden birinde konuşan halk ve bu halka mensup adam (Azerbaycan Dilinin İzahlı Lüğeti, Bakı 2006, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Nesimi Adına Dilçilik İnstitutu).

Türkler: Dilleri bakımından Türki diller grubuna giren Türkiye’nin yerli halkı (Türkmen Diliniñ Sözlügi, Aşgabat 1962, Türkmenistan SSR Ilımlar Akademiyası Dil Bilim İnstitutı).

Devamını oku →

Türk kavramı ve sözlüğe bakmak

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Herhangi bir sözün anlamını öğrenmek istediğimiz veya sözün ne anlama geldiği konusunda tereddüde düştüğümüz zaman sözlüğe bakarız. Sözlükler bunun için vardır. Çok iyi bildiğimizi sandığımız kelimeler için de sık sık sözlüklere bakmalıyız.

Çok iyi bildiğimizi sandığımız sözlerden biri de Türk sözüdür. Bence kendi bilgimizden emin olmadan, başkalarının bilgilerini eleştirmeden önce sözlüğe baksak iyi olur. Türkçe Sözlük’ün 11. baskısında Türk sözünün tanımı şöyledir:

“1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse. 2. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.”

Devamını oku →