Category: Ahmet Bican Ercilasun

Türk kime derler

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Mevcut iktidarın “açılım politikası” ve iktidarın başının durmadan “Türk, Kürt, Arnavut, Çerkez, Boşnak…” diyerek ülkedeki etnik grupları sayması, üstelik bunu yaparken Türk’ü de bir etnik grup derecesine indirmesi zihinleri iyice karıştırdı. Aklı başında sandığımız bazı insanlar bile bazı etnik grupları asimile ettiğimizden bahseder oldular. Bazıları da “Domuz eti yemeyen, Müslüman olan Türk’tür.” gibi tuhaf laflar etmeye başladı.

Tabii ki Türkler domuz eti yemez. Tabii ki Türklerin % 98’i Müslüman’dır. Ve tabii ki Müslümanlık, Türk kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Ama… Arapların da büyük kısmı Müslüman’dır, onlar da domuz eti yemez. Pakistanlılar da Müslüman’dır, onlar da domuz eti yemez.

Devamını oku →

Oğuzname

Oğuzname Türklerin en önemli destanıdır; bir sözlü / efsanevi tarihtir.

Devamını oku →

Dede Korku’un yeni nüshası

Ahmet B. Ercilasun

Dede Korkut Kitabı, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Eserdeki boylar (destani hikâyeler) Oğuzname’nin bir parçasıdır. Oğuzname de Türk destan geleneğinin en önemli ürünüdür.

Dede Korkut Kitabı’nın Almanya’da bulunan Dresden nüshası 1815’ten, Vatikan nüshası 1950’den beri bilinmekteydi. Dede Korkut’un Türkiye’deki ilk yayını 1916’da Kilisli Muallim Rifat tarafından yapılmıştır. Türkiye’de ve Azerbaycan’da 100 küsur yıldan beri konu üzerinde ilmî ve popüler pek çok yayın yapılmıştır. Kitaptaki destani hikâyeler resim ve heykel sanatlarına, çizgi filmlere ve dramalara da konu olmuştur.

Eser yabancı Türkologların da ilgisini çekmiş ve yabancı dillere de çevrilmiştir. Son yıllarda Türk Dünyası‘nın diğer coğrafyalarında da büyük bir ilgi görmektedir.

Devamını oku →

Yer adlarının etnik kökenle ilgisi yoktur

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Türkiye’de çeşitli etnik gruplar vardır. Peter A. Andrews’in 1991’de Türkiye’de Etnik Gruplar adıyla yayımlanan ünlü mavi kitabında Türkiye’de 47 etnik grubun var olduğu belirtilir. Ancak bunların 18’i Yörük Sünni, Yörük Alevi, Tahtacı, Türkmen, Özbek, Kazak, Özbek Tatarı, Kırım Tatarı vb. adlarla anılan Türk soylulardır.

Geriye kalan 29 etnik grubun 17’sinin nüfusu 5.500’ün altındadır: 21 Alman, 40 Eston, 1600 Molokan gibi.

29 etnik gruptan 8’inin nüfusu da 10.000’in altındadır: 7.000 Keldani, 10.000 Rum vb.

Peter A. Andrews’a göre nüfusu 100.000’i geçen etnik grupların sayısı sadece 5’tir: Kürt, Arap, Zaza, Çerkez, Laz.

Devamını oku →

Açık açık

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Tane tane ve açık açık yazıyorum.

1- Bölücü terörün devam etmesinden ve hemen her gün şehit vermemizden sorumlu olan iktidardır. Bir ülkenin asayişi muhalefetten değil iktidardan sorulur. AKP 17 yıldır Türkiye’yi yönetmektedir; olan bitenden elbette yönetenler sorumludur. Bu sebeple, bir şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun sorumlu tutularak linç edilmeye çalışılması çok anlamsızdır.

2- 2016 yılındaki 15 Temmuz darbesi hiç şüphesiz Fethullahçı terör örgütünün işidir. Suçlu FETÖ’dür, fakat sorumlu iktidardır. Fethullahçılarla iş birliği yaptıkları ve onların her istediklerini verdikleri, AKP’nin ve hükümetinin en yetkili ağızları tarafından defalarca ikrar edilmiştir. On binlerce subayın fiilen katıldığı bir darbe teşebbüsünden iktidara bağlı istihbarat teşkilatlarının haberdar olmaması da izaha muhtaçtır.

Devamını oku →

Siz “İyi saatte olsunlar”ı iyi bilirsiniz

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Siz “iyi saatte olsunlar”ı iyi bilirsiniz. Ne de olsa içinden geldiniz ve hâlâ içindesiniz.

Siz, Oslo’da PKK’nın Avrupa liderleriyle görüşenleri iyi bilirsiniz.

Siz, çözüm süreci sırasında, ulusal televizyonlarda PKK görüşlerini dile getiren eski emeklinizi de iyi tanıyor olmalısınız.

Siz, İmralı’dan Kandil’e mektup taşıyan görevlilerinizi de iyi bilirsiniz.

Siz, PYD’nin başkanı Salih Müslim ile görüşen görevlilerinizi de muhakkak çok iyi bilirsiniz.

Devamını oku →

Uyanmayanlar Uyanacak mı?

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Devamını oku →

Ayvaz Gökdemir ve Milliyetçilik

Vefatının 11 nci yıldönümü münasebeti ile Büyük Türk Milliyetçisi Ayvaz Gökdemir Ağabeyi rahmet ve minnetle anıyoruz.

 Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Devamını oku →