Category: Ali Alper Çetin

Çukurovalı Kara Fatma (Osmaniyeli Cerit Kızı Asiye Hatun) Öyküsü

Çukurova ve Torosların ünlü kadın kahramanı Namık Kemal ve Atatürk’ün ilham kaynağı bir Türkmen kadının efsaneleşen hayat hikâyesi… Bu hikâye, gerçeğe çok yakın bir öyküdür…

Devamını oku →

Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun!

Oniki Hayvanlı (eski) Türk Takvimi’nin “Yılbaşı” günü olan ve “Yenigün” anlamına gelen NEVRUZ’un,

Ülkemize, Türk Dünyası’na ve İslam Alemi’ne “Barış ve Kardeşlik” getirmesini diler, size ve ailenize sağlıklı ve mutlu bir yıl temenni ederiz.

Ali Alper ÇETİN

Çukurovalılar Derneği

Onursal Başkanı

 

NAVRUZ – ERGENEKON BAYRAMI Nedir?

Devamını oku →

Toplumu büyüteçle gözleyen romancı: HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

Ali Alper ÇETİN

Elli yıllık yazı hayatında, elliye yakın eser veren tanınmış romancımız Hüseyin Rahmi Gürpınar’ı, bir toplum yazarı olarak, Kültürümüzün Yıldızları arasında saymamız gerek…

1864 yılında İstanbul’da doğan, ilk ve orta öğreniminden sonra kendi kendini yetiştiren Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın henüz 3 yaşında iken annesi öldü. Girit’te bulunan babasının yanına gönderildi. İlkokula burada başladı. Babası tekrar evlenince 6 yaşında İstanbul’a anneannesinin Aksaray’daki Konağı’na geri döndü.  Yakubağa Mektebi, Mahmudiye Rüşdiyesi ve İdadide öğrenim gördü. 1878’de Mekteb-i Mülkiye’ye girdi. 1880’de hastalık nedeniyle ikinci sınıfta iken okulu bıraktı. Kısa bir süre Adliye Nezareti Ceza Kalemi’nde memur ve Ticaret Mahkemesi’nde Azâ Mülazımı olarak çalıştı. 1887’de Ahmet Mithad Efendi’nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başladı.

Devamını oku →

Bir Cihan Sultanı: MELİKŞÂH

Melikşâh döneminde Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Devletin sınırları Anadolu’dan Umman’a, Kafkaslar’dan Hindistan önlerine kadar uzanmıştır (10.000.000 km²). Yirmi yıllık saltanatında (1072-1092) tarihte benzeri az görülen bir huzur, saadet, refah ve mutluluk devri yaşanmıştır.

                    ***

Ali Alper ÇETİN

Sultan Melikşâh devrinde Büyük Türk Hâkanlığı’nın ihtişamı, zaferleri ve siyasi durumu

Malazgirt Zaferinden bir yıl sonrası Büyük Türk Hâkanlığı yani Büyük Selçuklu Devletinin kurucusu Sultan Alp Arslan hain bir suikast sonucu 1072 yılında şehit edilmişti.

Oğlu Melikşâh 6 Ağustos 1055’te doğmuş ve 9 yaşında vezir Nizâmülmülk’ün yanında savaşa katılmıştır.  20 Kasım 1092’de de ölmüştür. Vefatında 37 yaşındaydı. Şehzâdeliğinde Türk ordusu ile beraber Kars çevresinde bulunmuştu. Sultan Alp Arslan Cend’e (Kazakistan, Aral Gölü-Cend Gölü) dedesi Selçuk Bey’in mezarını ziyaret edip Horasan’a dönünce, 1066 Temmuzunda Melikşâh’ın resmen velîahdlığını ilân eden bir merasim tertipledi.

Devamını oku →

Koçyiğit – Ünlü ozan: KÖROĞLU

Ali Alper ÇETİN

Bolu dağlarından kükreyen bir ses dökülür gümbür gümbür Anadolu’ya… Bu yiğitçe kükreyiş, Çamlıbel’in eteklerinden düz ovaya yaylım yaylım iner, ses verir çağlayanlarda:

Mert dayanır namert kaçar

Meydan gümbür gümbürlenir.

Şahlar şahı divân açar

Divân gümbür gümbürlenir.

 

 

Devamını oku →

Dijital Dönüşüm: Sanayii ve Kalkınma da dijital dönüşümün biz neresindeyiz?

Ali Alper ÇETİN

Dijital Dönüşüm Nedir? Ne Değildir?

Dijital teknolojilerle birlikte rekabetin artması, fiyatların şeffaflaşması, gücün müşterinin eline geçmesi ve online itibarın önem kazanması şirketleri dijital teknolojilerle yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak ve dijital dönüşüm sürecine girmek zorunda bırakıyor. Kısaca;

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi; Birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür.

Dijital Dönüşüm; Sadece internet uygulamalarında yeni teknolojiler kullanmakla, mobil uygulama yazmakla, kurumsal olarak sosyal medyada tüm kanallarda (facebook, twitter, instagram, vine, v.b.) daha çok yer almakla açıklanamayacaktır.

Devamını oku →

Sultan I. Kılıç Arslan’ın nehirde boğularak gelen hazin şahadeti

Ali Alper ÇETİN

Sultan I. Kılıç Arslan

(Sultan I. Kılıç Aslan,600.000 kişilik Haçlı ordusunun 500.000 kişisini Anadolu yaylalarına gömen Sultan)

Malazgirt’den sonra Kutalmışoğlu Süleyman Şâh, Türklerin ikinci Anayurdu olmak üzere Anadolu’yu fethediyor. Anadolu’nun fâtihi Kutalmışoğlu Süleyman Şâh Selçuklu Türk devletinin ikinci Sultanıydı ve Gazi Sultan I. Süleyman Şâh diye de anılırdı. (Osmanoğulları’nın dedesi olan Süleyman Şah ile karıştırılır. O, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi olan II. Süleyman Şah’tır.)

Devamını oku →

Dede Korkut UNESCO Dünya Mirası Temsili Listesi’nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Destanı “Dede Korkut” un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Devamını oku →