Fransız İşgalinde Hatay’da Yaşanan Zulümler Ve…

cemil.jpgcemil-gok-hatayda-fransiz-zulmu.doc

FRANSIZ İŞGALİNDE HATAY

Fransızlar ve Ermeni çeteler, sadece sorgusuz sualsiz sivil insanları öldürmek, yaralamak ve hapsetmekle kalmadı, herkesin gözü önünde dehşetli işkence, zulüm ve katliamlar yaparak halkı sindirmek istiyorlardı. Fransızlar ve Ermeni çeteler bazı köy ve kentlere saldırarak; müslümanların ev, çiftlik ve dükkanlarını yakıp yıktılar;  mal, ürün ve hayvanlarını telef ettiler veya bunlara zorla el koydular. Muhalif gördükleri memurların görevine son verirken, bunların yerine işbirlikçiler ile komitacı Ermenileri atadılar.

Bu zulümler, değişik yöntemlerle insanların hayatına bir kabus gibi giriyordu. Şöyle ki, Fransızlar, sömürge kurmak amacıyla; köyleri nahiye, nahiyeleri ilçe yaparken, koloni kurmak için komitacı Ermenileri de buraya topladılar. Buna karşılık, çoğunluğu Türklerden oluşan bazı ilçeleri nahiye teşkilatına dönüştürdüler. Çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı bir nahiye Sancak’ta kalırken, tamamen Türklerin yaşadığı bazı nahiyeler İskenderun sancağından koparılarak diğer vilayetlere bağlanıyordu. Bu idari uygulamalarla Türkleri tamamen azınlığa düşürmek istiyordu.

Liselerde eğitim Fransız, Arap ve Türk şubesi şeklinde 3’e bölündü. Bir ara, Lise eğitimi Fransız şubesine dönüştürüldü. Alevi kardeşlerimizi bizden koparmak için Alevi ilk okulları da kurdular. Bir çok Türk çocuğu eğitim hakkından yoksun kaldı.   Fransızlar, faiz ve bankacılık sistemini kullanarak, önce Türkleri borçlandırdı, sonra ödeme güçlüğüne düşen Türklerin malları çoğu gayri müslüm ve işbirlikçilere satıldı. Fransızlar kadastroda sahipsiz toprakların çoğunu yandaşları adına kayıt ediyorlardı. Sosyal, iktisadi ve idari zulümler neticesinde, Türkler yoksullaşırken, binlerce yıllık acı tecrübelerle kurulan barış ve kardeşlik bozuluyordu. Belirtilen zulümler ayrı bir araştırma konusudur.

Bu araştırmada, ulaşılan kaynak ve bilgiler çerçevesinde sivil Hataylılar’ın yaşama hakkına, oturdukları evlere, geçim kaynağı hayvan ve ürünleri ile binlerce yıldan beri yaşadıkları köy ve kentlere yöneltilen saldırılar incelenmiştir.

Devamını oku →

Osmanlı Arşivindeki Petrol Yatakları

petrol_rafineri.jpgDevlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı ”Osmanlı Döneminde Irak” kitabında, petrol kaynakları ve bu kaynakların kullanımına ilişkin raporlar da yer alıyor.Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yusuf Sarınay, sunuş yazısında, kitabın başlıca konusunun ”Osmanlının Irak’a hakim olduğu ilk yıllardaki yönetim anlayışının en önemli göstergelerinden biri olan imar ve bayındırlık” olduğunu belirtiyor.

Sarınay, dokümanların büyük bölümünün, padişahın şahsi mal varlığını yöneten Hazine-i Hassa fonlarından alındığını kaydediyor. Devamını oku →

Ersin Paksoy

ersinpaksoy.jpg

Çukurova’da Fransız Zulmü

Cemil Gök Araştırmacı Yazar

Cemil Gök Araştırmacı Yazar

Cemil Gök Araştırmacı-Yazar

cukurovada-fransiz-zulmu.doc

Yusuf Delikoca

yusuf_hoca_resim1.jpg Araştırmacı-Yazar

Haçın Ağıdı

cemil.jpgCemil Gök Araştırmacı-Yazar hacin-agidi.doc


 

BASINDA KONFERANS HABERİ

“İŞGAL YILLARINDA ÇUKUROVA VE KURTULUŞ MÜCADELESİ”

-TURK TARIH KURUMU BAŞKANI PROF. DR. HALAÇOGLU:

-“EŞKİYA SALDIRILARINDA ÖLEN ERMENİ SAYISI, Devamını oku →